Urbis 2-3

Image

Śmieciarka BVO 

Osprzęt serii BVO dostarczany przez TECNOINDUSTRIE MERLO S.p.A. to pojazdy stworzone na potrzeby zbiórki odpadów w systemie door-to-door, tak aby umożliwić odbiór dwóch różnych frakcji odpadów przy użyciu tego samego sprzętu. Maszyny serii BVO:

•  Mini kompaktor z tylnym systemem zbierania, rozładunkiem poprzez przechylenie wanny załadowczej, wyposażony w pojedynczy przegubowy system zagęszczania, składający się z łopaty obrotowej i płyty przesuwnej poruszającej się po prostych prowadnicach. W tylnej części osprzętu w środkowej pozycji można zamontować system do chwytania, podnoszenia i opróżniania pojemników (opcja), z możliwością wyposażenia w układ wspomagania załadunku;

•  Prostopadła wanna załadowcza, z rozładunkiem poprzez przechylenie skrzyni, z boczną burtą (po lewej stronie) ułatwiającą rozładunek do kompaktorów z uniwersalnym otworem załadunkowym. Istnieje możliwość zainstalowania systemu załadunku bocznego do chwytania, podnoszenia i opróżniania pojemników o pojemności do 360 l, z ewentualnym szczelnym układem wspomagania załadunku około 150 litrów (opcja). Osprzęt jest zgodny z dyrektywą maszynową 2006/42/WE i jest certyfikowany przez zewnętrzną jednostkę notyfikowaną.

Pobierz kartę produktu

Dowiedz się więcej i otrzymaj pełną specyfikacje produktu w pliku PDF

Galeria Produktu

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

  • Jemiołowa 8,
    55-200 Stanowice
  • +48 606 254 679
  • biuro@shn.com.pl

Najnowsze wiadomości